Všeobecná ustanovení
Základní informace
Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jakširokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených, tak i samotným přístupem k zákazníkovi. To je také důvodem snahy o rozšiřování nabízeného sortimentu, stejně tak zkvalitňování služeb s tímsouvisejících. U nabízeného sortimentu se snažíme nabízet nejlepšípoměr kvalita/cena. Hlavním cílem je spokojený zákazník.


Prodejce - dále jen prodávající (prodejce)
HAPO PRODEJ HADIC
Mikoláše Alše 822
757 01  
Valašské Meziříčí
IČO: 29458358
DIČ: CZ29458358
Tel.: +420 476 442 058
Fax: +420 476 709 164
Bankovní spojení: 2000347505/2010                              
IBAN-CZ6320100000002000347505                            
SWIFT /BIC/ FIOBCZPPXXX

Kupující (zákazník)
Kupujícím je právnická nebo fyzická osoba, která provede objednávku z nabídky zboží prostřednictvím elektronického obchodu, nebo písemné či elektronické nabídky.

Nabídka zboží
Naše aktuální nabídka zboží, je zveřejněna prostřednictvím internetových stránek společnosti HAPO PROJ HADIC. Nabídka zboží aslužeb, může být vystavena také v elektronické či písemné podobě nazákladě předešlé poptávky.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů se řídí právním ustanovením zákona č. 101/2001Sb. Prodejce se zavazuje, že veškeré informace týkající se zákazníka aobchodních transakcí prováděných prostřednictví internetového obchodu, nebudou dále poskytovány třetím stranám.

Objednávka
Objednávky zboží lze provést prostřednictvím internetového obchodu,telefonicky, písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. Kupní smlouva, mezi prodávajícím a kupujícím, vzniká ve chvíli přijetí objednávky, v podobě shora uvedené. Objednávka se stává závaznou vechvíli jejího přijetí ze strany prodávajícího.
Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
jméno a příjmení nebo název firmy kupujícího
telefonické spojení na kupujícího
adresu pro zaslání zboží

adresu pro fakturaci
přesný název objednávaného zboží
počet kusů
způsob dodání
způsob platby
ceny zboží a přepravy

Objednávka se stává závaznou pro obě strany, pokud jedna z nich neporuší smluvní podmínky. Prodávající se dále zavazuje kupujícího informovat v případě změn v nabízeného zboží, jiném termínu dodánínebo změně způsobu dodání zboží. Při objednání specifického zboží, bude zákazník předem informovántelefonicky nebo emailem. V takovém případě může prodávající požadovatzálohu ve výši až 100% ceny.

Ceny zboží
Ceníky jsou dostupné na internetových stránkách ato vždy v aktuální podobě. Zveřejněné ceny, jsou pro prodávajícíhozávazné a kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.

Informace o zboží
Popisy a technické parametry zboží jsou shodné s katalogovými listy,případně certifikáty, dodavatelů a výrobců konkrétního zboží. Tytoinformace se v průběhu prodeje mohou změnit, proto si prodávajícívyhrazuje právo na změny a úpravy. Případné chyby v parametrech apopisech zboží jsou vyhrazeny.

Platba za zboží a služby
Zboží je majetkem prodávajícího a to až do doby plné úhrady ceny zbožía to jak v případě platby v hotovosti tak bezhotovostním převodem.Možnosti platby jsou kupujícímu v internetovém obchodě, nabídnuty přidokončování nákupu (objednávky). V kamenném obchodě je možné zboží a služby uhradit pouze v hotovosti. Registrovaným zákazníkům (firmám), je umožněna úhrada také prostřednictvím fakturace,na základě předchozí domluvy.
Způsoby platby jsou následující:
Hotovost - v kamenném obchodě
Dobírka - cena zboží je zákazníkem uhrazena přepravci

Dodání zboží
Termín dodání je závislý na dostupnosti vybraného zboží a provozníchpodmínkách prodávajícího. Obvykle jsou realizovány v nejkratším možnémtermínu. Zákazník je předem informován o termínu dodání a uvedenédostupnosti zboží prodávajícím po obdržení objednávky. Dostupnostzboží uvedená v internetovém obchodě je pouze informativní a může selišit se skutečným dodání zboží.Místo a způsob dodání zboží je voleno kupujícím v objednávce. Vpřípadě potřeby je kupující prodávajícím kontaktován pro upřesněníobjednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, není-lidomluveno jinak. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad,případně dodací list.

Doprava
Při realizaci objednávky na internetovém obchodu je cena přepravného již započtena v celkové ceně objednávky.

Kupující může objednávku zrušit do doby, pokud ještě nebyla expedována. Zrušit objednávku lze telefonicky na čísle 571 615 177 nebo 604 825 425. V případě, že byla započata realizace objednávky, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu. To i v případě, že prodávající již připravil zboží k expedici. Za přípravu je považován úřez hadic na míru, úřez pryžových desek aprofilů, výroba hydraulických hadic. V případě požadování náhrady, je prodávající povinen doložit skutečnost započetí realizace vyřizování objednávky, případně expediciobjednávky. NENÍ možné zrušení objednávky, u které je nutné zadat požadavek dovýrobního programu dodavatele. O této skutečnosti je kupující informován, ještě před vyřizováním objednávky. Pokud kupující zruší objednávku, na kterou již byla vystavena záloha,nemá právo na její vrácení.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část znásledujících důvodů.
Pokud zboží již není ve výrobním programu dodavatele, nebo jedlouhodobě nedostupné. Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet vnejkratším možném termínu.

Reklamace
Kupující má právo zakoupené zboží reklamovat dle platných zákonných předpisů. Reklamované zboží je kupující povinen dopravit k prodávajícímu navlastní náklady.Veškeré reklamace je nutné předat k vyřízení na adresu prodávajícího.

HAPO PRODEJ HADIC
Mikoláše Alše 822
757 01  
Valašské Meziříčí

Před odevzdáním zboží k reklamaci je kupující povinen o tom informovat prodávajícího ještě před předáním, nejlépe telefonicky na čísle 571 615 177,604 825 425 . Prodávající se zavazuje veškeré reklamace vyřizovat v nejkratším možném čase.

Vrácení zboží
Vrácení zboží je možné, dle znění §53 Občanského zákoníku a to velhůtě 14dní, pokud není se zákazníkem sjednáno jinak. Při vrácení zboží je kupující povinen předložit doklad o zakoupení zboží u prodávajícího. Vrátit zakoupené zboží je možné pouze v neponičeném a kompletním obalu, včetně veškerého příslušenství. Zboží je možno vrátit pouze ve stavu v jakém bylo zakoupeno a nesmí vykazovat známkypoškození nebo používání. Veškeré úřezy hadic a pryžových desek jemožné vrátit pouze po předchozí domluvě s prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo zboží z úřezu nepřijímat zpět, pro jeho další neprodejnost (§53 odst.8c).